Til hovedinnhold

lohkan.no

Samisk læringsressurs om blant annet alfabet og diftonger.

To barn som løper og ruller på en stor o-bokstav.
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Nordsamisk, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Statped

Arbeidsoppgavene under hver modul kan skrives ut og eleven kan også jobbe interaktivt.