Til hovedinnhold

Nordsamisk fonemtest

Nordsamisk fonemtest er revidert og fornyet etter den forrige samiske fonemtesten, som ble publisert i 2009.

Foto av forside testmateriell
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk, Tidlig innsats
  2. Språk: Nordsamisk
  3. Pris: Billedbok:450,- Veiledningshefte: 145,- Prosessanalyse: 40,- Skåringsskjema: 40,-
  4. Format: Papirformat: Bildebok, skåringskjema, prosessanalyse og brukehåndbok
  5. Forfatter: Prosjektgruppe: Lone Nergård Boine, Marit Inger Pulk, Gunn Marit Thomassen, Kirsten Wirkola og Tor Persen
  6. Utvikler: Statped (Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)

Loga Davvisámegiel fonemtesta birra davvisámegillii.

Lohkh Åarjelsaemien foneemeteeste bïjre åarjelsaemien gïelesne.

Fonemtesten har dagligdagse ord som er forventet kjent for barn i aldersgruppen fra 4 år og oppover. Fonemtesten kartlegger barnets språksystem, og den gir en indikasjon på om barnet har språklydsvansker. Fonemesten inneholder totalt 100 ord/bilder, dette gir et godt grunnlag for å vurdere barns språklyder. Språklydene i kartleggingen undersøkes minst 4 ganger i ulike posisjoner. Språklydene testes først-, midt i- og sist i ord, foruten språklyder som ikke brukes så ofte i ulike posisjoner. Kartleggingsprøven tester både korte og lange ord.

Fonemtesten kartlegger forenklingsprosesser nordsamiske barn bruker i ulike aldersgrupper, og videre kartlegger den i hvilken aldersgruppe barnet slutter å bruke forenklingsprosesser. Prosesser som er valgt i denne kartleggingsprøven er basert på forskning innen samiske barns språkutvikling. Nordsamisk fonemtest er prøvd ut på 16 barn, med nordsamisk som første språk.