Sámi Sarepta 2 | www.statped.no

Sámi Sarepta 2

Sámi Sarepta 2 er et ordbehandlingsprogram som er tilpasset brukere med særskilte behov. Innhold till programmet fylles inn etter brukerens behov.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Windows, Nordsamisk, Statpeds ressurser

Størrelse: Min. 2 GB

Systemkrav: Windows 7 - 10

Utvikler: Til samisk Sametingert, Statped og Sprida

Loga Sámi Sarepta 2 birra davvisámegillii.

Sámi Sarepta er et multimedia verktøyprogram hvor tilpasset innhold lages etter elevens evner og forutsetninger. Sarepta har både tekst, bilder og lyd. Programmet fungerer godt med samisk talesyntese slik at både bokstaver, ord og setninger blir lest med digital stemme. For elever med spesielle behov som eksempelvis svaksynte/blinde, folk med funksjonsnedsettelser, autister, hørselsvansker.

Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.

 • Læreren og andre nærpersoner kan fylle relevant undervisningsmateriell, som eleven kan begynne å bruke, som f.eks. tekster, talesyntse, bilder, innlest tale, video, osv.. Sarepta har fleremoduler; tekster, skriveøvinger, bildebøker, dagbok, spørsmål, timeplan, kalender, handleliste, memory, puslespill, sant/usant, e-post ..

  Programmet kan også styres med kontakter, og svaksynte/blinde bruker i tillegg skjermtolkeprogram (Supernova) som fungere sammen med leselist og samisk punktskrift.

  Læreren og andre nærpersoner kan fylle relevant undervisningsmateriell, som eleven kan begynne å bruke, som f.eks. tekster, talesyntse, bilder, innlest tale, video, osv.. Sarepta har fleremoduler; tekster, skriveøvinger, bildebøker, dagbok, spørsmål, timeplan, kalender, handleliste, memory, puslespill, sant/usant, e-post ...

  Programmet kan også styres med kontakter, og svaksynte/blinde bruker i tillegg skjermtolkeprogram (Supernova) som fungere sammen med leselist og samisk punktskrift.

  • Tekst
  • Bildebok
  • Kommunikasjon
  • skriveøvelser
  • timeplan
  • kalender
  • handleliste
  • memort
  • puslespill
  • e-post 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!