Samisk dukke - samiskspråklig dukke | www.statped.no

Samisk dukke - samiskspråklig dukke

En samisk dukke som har flere ulike lyder, ord og sanger som passer fint i barns lek.

Fakta og tilgjengelighet

Dukke med snakkebobler på nordsamisk

Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk

Språk: Nordsamisk, Lulesamisk, Sørsamisk

Pris: 549

Format: Dukke med elektroniske moduler

Utvikler: Statped og Sametinget

Utgiver: Statped

Tre språkdukker ved siden av hverandreEn artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt!

Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene på dukka. Dokka har moduler som: 

 • Bokstavlyder
 • Ord for hver kroppsdel
 • Sang og fortellinger
 • Tall
 • Lek er hovedprinsippet i barns læring. Målet med denne samiske dukka er å fremme og stimulere barnets språk gjennom lek.

  Med den samiske dukka får barnet gode muligheter til å fremme eget språk og motorikk. Dukka kan eksempelvis styrke barnets språklige bevissthet samt den språklige utviklingen.

  Via lek får barnet muligheten til individuelle tilpasninger og sosial interaksjon i samspill med andre. Barnet kan leke med dukka hjemme og i barnehagen.

  Dukka egner seg fint også for barn som har behov for ekstra språkstimulering

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!