Til hovedinnhold

Samisk dukke - samiskspråklig dukke

En samisk dukke som har flere ulike lyder, ord og sanger som passer fint i barns lek.

Dukke med snakkebobler på nordsamisk
  1. Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk
  2. Språk: Nordsamisk, Lulesamisk, Sørsamisk
  3. Pris: 549
  4. Format: Dukke med elektroniske moduler
  5. Utgiver: Statped
  6. Utvikler: Statped og Sametinget

En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt!

Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene på dukka. Dokka har moduler som:

  • Bokstavlyder
  • Ord for hver kroppsdel
  • Sang og fortellinger
  • Tall