Til hovedinnhold

SIM - samisk kartleggingsmateriell

Kartleggingsmateriell på samisk for barn i førskolealder. Med kartleggingstesten SIM kan du som pedagog undersøke hvordan samiskspråklige barn oppfatter visse grammatiske former.

To voksne og to barn på tur i skogen sammen med en hund.
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk
  2. Språk: Nordsamisk, Sørsamisk, Lulesamisk.
  3. Pris: 200 kroner
  4. Utvikler: SIM er utviklet av SEAD med finansiering av Sametinget.

SIM står for Samisk impressiv morfologisk test. Testen er basert på peking, slik at barnet ikke trenger å uttrykke seg muntlig.

Materiellet består av en bildebok hvor barnet skal velge riktig bilde etter et utsagn fra deg som testleder. I tillegg er det et skåringsskjema i tre språkutgaver: nord-, lule- og sørsamisk.

Mens barnet peker i bildeboka, kan du kartlegge

  • nomen: entall, flertall, kasus
  • nåtid, fortid og i nektende form av verb
  • entall, totall og flertall av pronomen
  • etterstilte ledd i ord
I SIM standardiseringsskjema på nordsamisk finner du råd om hvor du kan henvende deg dersom du kartlegger et barn som får skåringer i nederste del (25% av standardiseringsgruppa).

Testen er standardisert for barn fra 2 1/2 til 6 1/2 år. Standardiseringen ble gjennomført med 144 barn i samiske barnehager.