Skuvlačála | www.statped.no

Skuvlačála

Lag tekster med appen Skuvlačála og få lest opp bokstavlyd og ord når de skrives.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon tastatur med samisk flagg over

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Nordsamisk

Språk: Nordsamisk

Systemkrav: iOS, Android

Utvikler: Karin Ohlis i samarbeid med Statped (SEAD)

Loga Skuvlačála birra davvisámegillii.

Skuvlačála er et enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram). Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntese leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Fargemarkering av ord ved opplesning av hele teksten. Skuvlačála passer for alle, men spesielt for elever og andre med lese- og skrivevansker. 

 • Å knekke lesekoden innebærer at en forstår at ord kan deles opp i lyder, og at lydene kan leses sammen til ord. I lese- og skriveopplæringen er det derfor viktig å fokusere på hvilken lyd bokstavene har. Med Skuvlačála blir bokstavens lyd lest opp, ikke bokstavnavnet. På den måten får man raskt erfart og visualisert sammenhengen mellom de abstrakte fenomenene som lyd/fonem og bokstav/grafem er. Å skrive seg til lesing med talende tastatur, er også en utarbeidet metode, forkortet med STL+. Appen er et godt redskap å bruke i denne lesemetodikken. Samtidig er tegnsnittet utformet som håndskrift, slik at det skal være lettere å kjenne igjen bokstavene i trykt skrift, som for eksempel a - a, g – g. Det er enkelt å lage og skrive ut øvingsark med hjelpelinjer for håndskriftsøvinger. Skriveanvisninger viser hvordan bokstavene skal utformes for hånd på en korrekt måte. Det samme gjelder for tallene 0 – 9.

  Ved å bruke STL+-metoden kan deltakerne starte på det nivået de er. De som kan bokstavene kan begynne å skrive tekster på data, mens de som må lære bokstavene kan lære seg disse ved hjelp av talende tastatur. Metoden gir god støtte til arbeidet med kritiske språkferdigheter som ligger til grunn for leseutviklingen. Dette kan blant annet være språklig bevissthet om sammenhengen mellom lyd og bokstav (fonem/grafemforbindelsen). 

  Det er også mulig å hente tekster fra nett, lime inn i appen, og få lest opp av talesyntesen, som støtte og som god lesestrategi for elever som har utfordring med lesing og skriving. Bruk appen i bokstav - og lydinnlæringen med å skrive bokstaven en jobber med, ord med bokstavlyden og setninger. På denne måten kan en fint tilpasse etter elevenes nivå. Appen kan også brukes i alle skolefag der en skriver.

 • Appen skriver med bokstavene du lærer å skrive for hånd. Talesyntesen leser opp bokstavlydene når du skriver og når du trykker på mellomromstasten, så leses hele ordet opp. Når du trykker på punktum eller et annet skilletegn, leses hele setningen opp. Hele teksten eller markert tekst, kan du få opplest ved å trykke på høytalersymbolet. Teksten kan deles med andre ved å sende på e-post, åpne i andre apper, skrive ut eller lagre i for eksempel Google drive eller lignende.

  Det er mulig å sette inn bilde fra bildearkiv eller kamera. (iPad) Bildet legger seg øverst i dokumentet. Det er bare mulig å legge inn ett bilde. Første bilde slettes dersom et nytt bilde legges inn. "Snarveier" må være aktivert (Innstillinger> Generelt> Tastaturer> Snarveier)

  • Rettskriving og ordprediksjon
  • Justere lesehastigheten
  • Hjelpelinjer
  • Skriftstørrelse og bokstavfarge
  • Talesyntese fungerer også offline
  • Språk: nordsamisk
  • Skoleskrift har koblinger mot externe apper som støtter textfiler og PDF-filer: f.eks. Dropbox, Evernote, Google Drive
  • Lage og skrive ut øvingsark med hjelpelinjer for håndskriftsøvinger som viser skriveretning for bokstaver og tall

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!