Til hovedinnhold

samlivskurs.afasi.no

E-læringskurs om kommunikasjon når en i parforholdet har afasi.

To personer som lener hodene mot hverandre
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Nettressurser, E-læring

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. I dette kurset får du noen refleksjoner rundt hvordan man kan møte utfordringer i et samliv når en har afasi.

Tekst hentet fra nettstedet.