Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen | www.statped.no

Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

”Sareptas afasikrukke” er navnet på en nettbasert oppgavebank og et nettverk for logopeder som underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen).

Fakta og tilgjengelighet

Krukke med dekor

Kategori: Språk/tale, Afasi, Statpeds ressurser

Pris: Gratis

Utgiver: Statped

Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs.

Ca. 30 afasilogopeder har gjennom mange år har utvekslet tips og oppgaver til bruk i afasiundervisningen.

I 2007 kom den første utgivelsen Sareptas afasikrukke 1, som inneholder en del av det stoffet som hadde kommet inn: tekster med ulik vanskegrad, utfyllingsoppgaver, matcheoppgaver, spørsmål/svar-oppgaver, kryssord, sudoku og metodiske tips. Målet er at også andre logopeder kan dra nytte av bidragene i Sareptas afasikrukke”.
Redaktør: Eli Qvenild, i  Statped.

Sareptas afasikrukke 2  ble utgitt i 2011. Den inneholder tekster med oppgaver, matcheoppgaver, spørsmål/svar-oppgaver, metodiske tips m.m.
Redaktør: Eli Qvenild, Statped.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!