Fokus på preposisjoner | www.statped.no

Sareptas afasikrukke

Fokus på preposisjoner

For å overlære/relære/repetere… preposisjonene, kan en relativt konkret innfallsvinkel være aktuell for enkelte afasirammede. Setninger av typen;

  • firkanter mellom sirkler (evt. rundinger)
  • firkant oppå sirkel
  • sirkel over firkant
  • sirkler under firkanter
  • osv.

Presenteres muntlig og/eller skriftlig. Den afasirammede bruker de utklipte geometriske figurer, og setter figurene slik i forhold til hverandre at de matcher setningens innhold.

To kvadrater og to sirkler.

 

Side 13 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!