Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

Fokus på preposisjoner

For å overlære/relære/repetere… preposisjonene, kan en relativt konkret innfallsvinkel være aktuell for enkelte afasirammede. Setninger av typen;

  • firkanter mellom sirkler (evt. rundinger)
  • firkant oppå sirkel
  • sirkel over firkant
  • sirkler under firkanter
  • osv.

Presenteres muntlig og/eller skriftlig. Den afasirammede bruker de utklipte geometriske figurer, og setter figurene slik i forhold til hverandre at de matcher setningens innhold.

To kvadrater og to sirkler.

Side 12 av 43