Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

Oppgaver ved lette anomiske vansker

Som kjent har de aller fleste afasirammede, uavhengig av afasityper, ordletingsvansker (anomiske vansker) i større eller mindre grad. For mange er ordleting et betydelig problem og representerer ofte den største gjenværende vansken for dem som har hatt en god spontanbedring.

I symptomorientert språkgjenopptrening inngår derfor oppgaver som går ut på å gjenkalle ord av ulik kompleksitet. Dette kan gjøres på ulike måter gjennom å aktivisere så mange språkmodaliteter som mulig (benevning, auditiv forståelse, gjentakelse, lesing og skriving). Det er fordi trening innenfor en språkmodalitet kan ha en fasiliterende effekt på andre språklige funksjonsområder.

Her er forslag til ulike oppgaver som kan passe for afasirammede med lette anomiske vansker:

 • Benevne kjente personer fra kultur og samfunnsliv (politikere, skuespillere, idrettsutøvere) med utgangspunkt i fotografier eller omtale.
 • Fortelle om reiser som den afasirammede har foretatt.
 • Beskrive fremgangsmåte når man skal utføre spesielle handlinger, f.eks. skifte dekk, lage en bestemt middagsrett.
 • Svare på spørsmål innenfor ulike temaer, f.eks. geografi og historie.
 • Forklare fremmedord: f.eks. ”sympati”, ”vertikal”.
 • Finne norske ord som har samme betydning som fremmedord: f.eks.”dusør”, ”kamuflere”.
 • Forklare ordspråk og faste ordelag, f.eks.”Når katten er borte, danser musene på bordet”, ”å treffe spikeren på hodet”.
 • Finne frem til synonymer, - finne et ord som betyr det samme som f.eks. ”å granske”.
 • Finne frem til antonymer,- finne et ord som betyr det motsatte av f.eks. ”modig”.
 • Kategorisere begreper: eks. ”hammer og spiker er ….” ”pistol og gevær er ….”.
 • Rask benevning av ord som begynner på en bestemt bokstav, f.eks. dyr som begynner på s.
 • Finne frem til ord med dobbelt betydning, eks. ”hodepynt – mynt = krone”, ”drikk – lyd = brus”. (Oppgi første bokstav hvis dette er i vanskeligste laget.)
 • Formulere setninger ut fra situasjonsbilder.
 • Finne frem til riktig i ord i en setning hvor et ord er utelatt, for eksempel ”Hun måtte vise gyldig …….” .
 • Formulere setning på grunnlag av 3 oppgitte nøkkelord i en kontekst: ”surkål, krydder, karve” – mulig løsning: ”Karve er et krydder som brukes i surkål.”

Side 15 av 43