Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

Ordjakt

Målgruppe:
Apraksi (arbeidsmåte 1), afasi (arbeidsmåte 2)

Filosofi:
Utløse ord ved prompting og/eller assosiasjoner

Arbeidsmåter

  1. L (logopeden) sier første ord og k (klienten) (forhåpentligvis) neste = sammensatt ord. L tar siste del av det ”nyskapte” ordet, og det utløses et nytt ord hos k = nok et ”nyskapt” ord

    Eks.: L: bade, k: bukse = badebukse
    L: bukse, K: sele

    Prompting/igangsettingshjelp i forhold til behov. Ordrekken kan fortsette så lenge det finnes muligheter for å ¨lage” ord, og vanskelighetsgraden kan varieres og tilpasses.
  2. Finn ordet i midten som passer både til ordet foran og ordet bak når det skal lages sammensatt ord

Eksempel på ordrekker

kakeboksåpner
babydokkehus
kaffepausesignal
fiskebolledeig
matpakkedato
vaskebøttekott
englevaktselskap
form kakemona
gressplenklipper

Mange variasjonsmuligheter: For eksempel vanskegrad i forhold til uttale (kompleksitet i initieringsfasen, ordlengde, høy-/lavfrekvens etc) og mulighetene for å gradere/tilpasse hjelpen i forhold til behov og progresjon.

Side 17 av 43