Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

Personer med anomisk afasi (ordleting)

1. Afasirammede har mindre kapasitet for å huske det som sies.

 • Ikke snakk i for lange setninger.
 • Gi korte beskjeder.
 • Skal du fortelle noe, ta små pauser i setningene.
 • La den du snakker til se ansiktet ditt.
 • Snakk tydelig (ikke overdriv!)
 • Ikke vær redd for å gjenta beskjeder eller spørsmål når du skjønner at de ikke har forstått.
 • Still gjerne ja/nei- spørsmål

2. Afasirammede har vansker med å gjenta for seg selv slik at en beskjed kan huskes over kort tid.

Gi derfor beskjeder med støtte i bilder eller skriv ned f.eks navn. Hvis slektninger skal bort, skriv ned hvem og hvor på en lapp.

3. Afasirammede har generelle vansker med å huske nye ting og formidle dette videre. (”Dette vet jeg,men kommer ikke på det.”)

 • Prøv å knytte det nye til kjente ting. Bruk av bilder gir god støtte.
 • Det gir bedre resultat med gjenkjenning enn gjenkalling, det vil si at å se en person eller bilde gjør det lettere å huske det en skal si, enn å skulle fortelle uten å se det en skal fortelle om.

NB! Disse hukommelsesvanskene har ingenting med dårlig hukommelse generelt å gjøre!

4. Språkstimulering

 • sett ord på det som skjer gjennom dagen i alle situasjoner
 • det er den daglige språkstimulering som er viktig

5. Språktrening

 • språktrening vil si å prøve å øke bevisstheten om språket og fokusere på områder som er vanskelig bl.a gjenkalling.
 • å se bilder i album og benevne, spill memory og fortell hva en ser

6. Afasirammede får som regel lese- og skrivevansker.

 • noen mister helt denne evnen
 • noen kan lese bra, men forstår ikke det de leser
 • noen leser så sakte at de glemmer det de leser nettopp fordi tempoet er så lavt
 • skjulte budskap og det å lese mellom linjene blir svært vanskelig

7. Afasirammede med ordletingsvansker/uttalevansker må ha god tid for å gjenkalle.

 • det er svært viktig at den som leter etter ord får mulighet til å komme fram med det de vil si (tenk selv å ikke få komme fram med det vi har på hjertet og når vi først kommer til orde er de andre i ferd med å diskutere et nytt tema)
 • prøv å gi hjelp; hvis du vet hva de skal si kan du si første del av ordet/ første lyd eller finn et bilde/ tingen…
 • afasirammede som har uttaleproblematikk må også få god tid, stress vil gi mer uklar tale

Side 18 av 43