Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

Spillkort

Vedlagt følger noen bilder som kan skrives ut i to eksemplarer. Alle bilder kan selvfølgelig brukes, men det er best der det foregår en handling. Da blir det mer språklig aktivitet.

Oppgaven går ut på å spille kort med afasirammede brukere. Ikke bridge eller canasta, men spill der en spør etter et maken kort til et en har selv, for å få par – slikt som vi fikk kveldene til å gå med før TV’en kom. En arbeider mot at deltakerne – helst tre stykker – kan uttrykke seg slik: ”Per, har du bilde av en mann som står og vasker en vegg?” ”Nei”, jeg har ikke bilde av en mann som står og vasker en vegg”. ”Men Anne, har du bilde av en eskimodame som lager mat?” Hovedsaken er at deltakerne får sagt så mye at medspillerne skjønner hva de spør om, i svaret får de modellsetninger å strekke seg etter. Veldig god trening.

Side 22 av 45