Treningsprogram for tale og stemme | www.statped.no

Sareptas afasikrukke

Treningsprogram for tale og stemme

1. Avspenning

”Er å arbeide med seg selv”, har dr. Seyfarth sagt. Da er en på god fot med sine muskler. Ved avspenning frigjør en også livspusten. En hensiktsmessig holdning er viktig.

Generelle øvelser

 Sett deg godt til rette på en alminnelig stol med ryggstøtte. Setet godt   tilbake, føttene litt fra hverandre og fotsålen godt i gulvet. Armene ned   langs siden eller i fanget. Pust dypt inn og prøv og fall til ro. Kontroller   muskler i kjeven, leppene, rundt øynene og i pannen. Kjenn at pusten går   rolig inn og ut. Ved avspenning kan muskulaturen kjennes tung og varm”.
 Eller du kan stå med bena litt fra hverandre. Rett i ryggen med ledig   holdning. Sving med armene fra side til side samtidig med et lett kniks i   knærne. Lette myke bevegelser.

Aritkulasjon

Det kan ikke gjentaes nok hvor viktig det er å ha god kontroll og smidighet i kjeven, leppene og tungen. Sørg for god munnåpning slik at lyden kommer ut. En klar artikulasjon har stor betydning for forståelsen av hva du sier.

Noen øvelser i stikkord

 • Kjeven ned og opp, forsiktig til sidene og rundt begge veiene.
 • Trutmunn, bred smilemunn.
 • Tungen vekselvis mellom overleppe og underleppe.
 • Tungen mellom tenner og leppe rundt begge veier.
 • Tungen fra munnvik til munnvik.

2. En-stavelsesord

Det er vanligvis lettest å begynne med en konsonant i fremlyd. Prøv deg frem.

K = konsonant, V = vokal

     1  KV  pa, pe, pi, po, pu, py, pæ, pø, på
     2  KKV  pra, pre, pri, pro, pru, pry, osv
     3  KVK  pap, pep, pip, pop, pup, py, pæ, osv
     4   KKVK  prat, pret, prit, prot, prut, osv
     5  KKV  spra, spre, spri, spro, spru, osv
     6  KVKK  papp, pepp, pipp, popp, pupp, osv
     7  KKVKK  prap, prep, prip, prop, prup, osv
     8  KVKKK  pansk, pensk, pinsk, ponsk, osv
     9  KKKVK  sprat, spret, sprit, sprot, osv
    10  KKVKKK  pransk, prensk, prinsk, osv
    11  KKKVKK  sprakk, sprekk, sprikk, sprokk osv
    12  KKKVKKK  spransk, sprensk, sprinsk osv

 

Ta inn luft mellom hvert ord.

 1. ta, to, te, ku, lo, jo, gå, på, tå, bø, mo, by, ly, fy.
 2. frø, tre, kro, kje, bru, flå, ski, spy, snø, kle, kry.
 3. bad, bøk, pil, god, dyp, kor, sup, tak, rød, dag, gås, tok.
 4. krus, krem, fjøs, sluk, snor, smør, kran, pris, snut, flis.
 5. stri, sprø, spre, skrå, strå.
 6. takk, pils, boks, saks, bokk, papp, lakk, kalk, borg, gods.
 7. trakk, treff, flaks, svett, grønn, slusk, kladd, bratt.
 8. dansk, norsk, falsk, finsk, dorsk, morsk, torsk.
 9. sprut, sprit, skrot, skryt, splid, sprek, strøm, strev.
 10. straks, sprakk, skritt, strekk, splint, stritt, strekk.
 11. sprelsk, strangl.

Prøv nå med en vokal først.

 1. ap, ep. Ip, op, up, yp, æp, øp, åp
 2. aps, eps, ips, ops, ups, yps, æps, øps, åps

Her kommer noen ord som begynner med vokal

ål, or, is, os, er, at, om, og, ask, alm, osp, urt, ulk, and, elg, orm, ulv, amt, egn, ild, ørn, ert, enn, inn, opp, øks, ovn, ark, alv.

3. To-stavelsesord

Innledningsøvelse kan være rekker av typen;

 1. papa, pepe, pipi, popo, pupu, pypy, pæpæ, pøpø, påpå.
 2. tata, tete, titi, toto osv.
 3. kaka, keke, kiki, koko osv.
 4. data, dete, diti, doto, osv
 5. sasa, sese, sisi, soso, susu osv
 6. gaga, gege, gig, gogo, gugu osv

Pass på at begge stavelsene blir sagt på samme talepust. To stavelser på samme pust! Den siste stavelsen skal sies med samme styrke som den første.

Prøv disse ordene;

Kake, pose, pute, rose, løpe, lese, bile, tute, fare, sove, love, mase, nese, bare, gane, tøve, våge, dale.

Her er en-stavelsesord satt sammen. HUSK: ET luftinntak!

Bildekk, syskrin, tevogn, barskap, armstol, kurvstol, veggskap, trebord, refiel, tresag, dørslag, løvsag, brødkniv, brevvekt, fjærpenn, vannkran, ølglass, melsekk, vannglass, fruktkniv, smørkniv, vinglass, flakong, toppsaks.

Prøv ukedagene:

Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag.

4. Tre-stavelsesord

Treningen starter på samme måte som ved to- stavelsesord. Tren slik:

 1. papapa, pepepe, pipipi, popopo pupupu osv.
 2. tatata, tetete, tititi, tototo, tututu osv.
 3. kakaka, kekeke, kikiki, kokoko, kukuku osv.

Alle stavelsene på en pust-

Prøv disse ordene:

 bilene  konduktør  syklubben
 putene  servitør  addisjon
 damene  tannlege  parasoll
 rosene  advokat  plutselig
 lovene  logoped  apotek
 bikini  posisjon  apparat

Klarer du disse?

sommertid, bryllupsdag, midtsommer, retorikk, terapi, kateket, juveler, arkivar, diplomat, dirigent, bokbinder, bartender.

5. Andre ideer til øvelser

A:  Hold en vokal så lenge du greier for eksempel a, e, å. Prøv den du synes er best for deg.

B:  Øk antall stavelser. Alltid på en pust!

 ta  1  Per  a
 tata   1 2  Per gikk  a e
 tatata  1 2 3  Per gikk en   a e i
 tatatata  1 2 3 4  Per gikk en tur  a e i o
 tatatatata  1 2 3 4 5   Per gikk en tur til  a e i o u
 osv  osv  osv  osv

C: Hold en vokal, stopp og fortsett på samme vokalen uten å ta inn ny taleluft!

F. eksempel: Ta inn luft og si; A – stopp den, fortsett med A og så ta inn luft igjen. Prøv å stoppe tre ganger /A/ - /A/ - /A/, og så ta inn luft.

6. Øvelser for å forbedre tonehøyde

Tonehøyden kan bli monoton.

 1. Tenk diskant – sopran eller tenor.
 2. Syng så mange noter du kan oppover skalaen. Begynn så dypt du kan på for eksempel ta eller pa. Gå oppover så langt du klarer. Når du er kommet på toppen, prøv om du får til å snakke på den tonehøyden.
 3. Tren på variasjoner. Start ut på den tonehøyden du bruker vanligvis å gå oppover og nedover på denne. Unngå monoton stemme. Ikke anstreng deg utover ditt område.
 4. Ta en innpust like før du skal heve tonehøyden. Det kan hjelpe deg å komme høyere.
 5. Varier hodestilling. Det kan hjelpe deg til å komme høyere opp.

Prøv disse:

   pa    pe    pi    po     pu
 pa    pe    pi    po    pu  

 

     ta  te          ti    
   ta      te       ti    ti  
 ta          te  ti        ti

Her har du skalaen. Begynn så dypt du kan og gå gradvis oppover – på en talepust!

               da
             di  
           la    
         so      
       fa        
     mi          
   re            
 då              

Begynn så dypt du kan.

Syng kjente sanger

Ro, ro, ro din båt
(dyp stemme)

Ta din åre fatt
(middels høyde)

Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende
(fra høyt til dypt)

Over kattegat
(fra høyt til dypt)

Forandringer av tonehøyde

Er du ferdig? Stå rolig! Hva er klokken.
Å, kom igjen! Hvorfor ikke? Hva heter du?
For dårlig. Kommer han i dag? Mener du det?
Endelig! De er forskjellige, ikke sant?

Setninger på tre stavelser. Prøv disse på et luftinntak:

Det er  svart
grønt
grått
gult
Det er hvitt
blått
rødt
sort

 

Det var  høyt
lavt
pent
stygt
skjønt
dypt
Det var grunt
godt
dumt
svakt
sterkt
flott

 

Kjøp to/fem/seks brød
melk
brigg
pils
Kjøp to/fem/seks brus
te
juice

 

 bor  dor   pøs
 dirk  gjær  kniv
 brett  drill   spann
 fyrtøy  børste   blyant
 magnet  primus  skjerm
 trinse  turbin  vinke
 avtenne  bestikk  briller
 kappsag  kateter  kikkert
 mursje  pinsett  rivjern
 sagbukk  skylapp   snøplog
 tellefon  tollkniv  traktor
 bakeform  brevark  brødkniv
 diktafon  feiekost  fjørpenn
 grensaks  kulepenn  lysesaks
 osteknis  pekepinn  ridepisk
 smørskje  symaskin  telegraf
 badematte  bilnøkkel   boksåpner
 finerkniv  fingerbøl  fruktkniv
 generator  heisekran  høvelbenk
 knipetang  krølltang  leselape
 malerkost  maskineri  metallbor
 munnspill  ostehøvel  papirsaks
 rundpinne  separator  skobørste
 barberkost  barberkniv   blåselampe
 brodersaks  brødmaskin  duplikator
 hageslange  kompressor  instrument
 klesbørste  piperenser  prosjektør
 pannespeil  bensinpume  plenklipper
 bananstikke  korketrekker  skiftenøkkel
 barbermaskin  oppvaskbørste  treskemaskin

Her har du noen ekstra vanskelige ord:

 • Tippekupong
 • Elektrisitetsverk
 • Høyesterettsjustiarius
 • Balalaikaorkester
 • Transportorgansisasjon
 • Karnevalsutstyr
 • Blikkenslagermester

Kan du finne flere? Tren litt ekstra på disse ordene. Få en til å høre på deg og la han/henne skrive ned det han/hun hører. Til slutt kan dere i fellesskap kontrollere.

puss redd takk bris
redd kunstig stappe dale
glemme tur krus buss
drikk tagg prakke lotte
gunstig stabbe kast lapp
dur grus pære trøye
lekke brakke lodde pris
rett gast labb tale
klemme bære drøye legge

 

nok selge tall lese
lokk sende tann nese

 

fest voll fiske fold
vri vare fri fare
vinne vest finne hviske
kitt kjøre tjor kjemme
gitt gjøre jord gjemme

 

han ull hindre hull
ikke øst hikke høst
øre and høre indre

 

rett lamme lett ramme
fille brå dam felle
by fylle bro dom
dum bi be bra

Side 23 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!