Til hovedinnhold

Slag, afasi og livskvalitet (SALK-39)

Slag, Afasi og Livskvalitet (SALK-39) består av en testhåndbok, skåringsark og et skjema som er utviklet for å undersøke hvordan hjerneslag og afasi påvirker ulike livssituasjoner.

Forsidebilde til SALK 39-Testhåndbok. "Livskvalitet for personer rammet av slag og afasi basertpå 39 spørsmål"
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis.
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped

Den norske versjonen er oversatt og bearbeidet fra originalen som finnes på engelsk, Stroke and Aphasia Quality of Life scale (SAQOL-39). Det er Katerina Hilari og medarbeidere som har utarbeidet den engelske versjonen (Hilari og medarbeidere, 2003).