Til hovedinnhold

"Snakke seg til det"- bruk av diktering i tekstproduksjon for elever med lese- og skrivevansker

”Snakke seg til det!” er et pilotprosjekt som ble gjennomført av Statped - avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling. Prosjektet startet våren 2015 og ble avsluttet våren 2016.

Et menneske som åpner munne og snakker; Snakke seg til det!
  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Pedagogisk bruk av teknologi, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utvikler: Statped

Prosjektet hadde som målsetting å undersøke om bruk av diktering ville øke skriftspråklig aktivitet hos elever med lese- og skrivevansker, og bidra til å øke elevenes nysgjerrighet i forhold til skriftspråklig aktivitet. Det var også et mål å utvikle en hensiktsmessig metode for tilrettelegging og opplæring i bruk av diktering i en klasse.

Via "Last ned" - knappen finner du rapporten, kartleggingsskjemaene som ble brukt samt en metodisk veiledning for bruk av diktering i teksproduksjon.

Resultater fra prosjektet

  • Diktering kan øke språklig nysgjerrighet og aktivitet hos noen elever.
  • Diktering kan til dels øke opplevelsen av mestring hos noen elever.
  • Det er nødvendig å samle mer erfaring om hvordan opplæringen kan optimaliseres for elever med dysleksi.
  • Det er vanskelig å vite hvem som vil ha nytte av diktering som verktøy i tekstproduksjon. 8 av 21 elever rapporterte at de opplevde det som nyttig og noen av disse hadde ikke dysleksidiagnose.

Prosjektresultatene støtter ikke hypotesen om at diktering som verktøy vil føre til økt produksjon av tekst, slik elevene rapporterte det.

Konklusjon

Diktering som verktøy bør introduseres for hele klassen, slik at de elevene som opplever det som nyttig kan benytte det videre.