Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder | www.statped.no

Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

Veilederen handler om helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring.

Fakta og tilgjengelighet

Forside med tittel, et barn som sitter ved en pult og leseri en bok

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Veiledere, Statpeds ressurser

Format: PDF

Forfatter: Oddhild Godøy og May-Britt Monsrud

Utgiver: Statped, 2011

Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og unge med lese- og skrivevansker.

I tillegg til en praktisk beskrivelse av prinsippene for helhetslesing omhandler veilederen også temaer om leseutvikling, kartlegging, lærerens rolle i helhetslesing og sammenhengen mellom talespråk og skriftspråk. Tre eleveksempler viser hvordan helhetslesing kan anvendes i praksis.

Veilederen gir også oversikt over kartleggingsverktøy, litteratur og læringsstrategier.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!