Til hovedinnhold

Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

Veilederen handler om helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring.

Forside med tittel, et barn som sitter ved en pult og leseri en bok
  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Veiledere, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2011
  4. Forfatter: Oddhild Godøy og May-Britt Monsrud

Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og unge med lese- og skrivevansker.

I tillegg til en praktisk beskrivelse av prinsippene for helhetslesing omhandler veilederen også temaer om leseutvikling, kartlegging, lærerens rolle i helhetslesing og sammenhengen mellom talespråk og skriftspråk. Tre eleveksempler viser hvordan helhetslesing kan anvendes i praksis.

Veilederen gir også oversikt over kartleggingsverktøy, litteratur og læringsstrategier.