Til hovedinnhold

Språk, tale og kommunikasjon - med vekt på alternativ og supplerende kommunikasjon

Statped har gjennomført et større prosjekt for å kartlegge kompetanse, tjenesteyting og behov innen området språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i Nord-Norge. I prosjektet har man lagt spesiell vekt på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), og foreslår framtidig organisering av tjenester og utvikling i Statped.

Forside med tittel
  1. Kategori: Språk/tale, Bøker/hefter, Bokmål, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2011

Prosjektet er basert på to spørreundersøkelser til hhv PPT og andre veiledningsenheter, og voksenopplæringsenheter. Dessuten er det foretatt 26 individuelle intervju som kun omhandler ASK. Respondenter i intervjuene var foreldre, førskolelærere/lærere/spesialpedagoger og ulike veiledningsinstanser i Nord-Norge, inkl. Statped. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) har hatt ekstra fokus i prosjektet fordi dette området er spesifisert som satsingsområde i oppdragsbrev til Statped for 2010 og 2011.

Resultater fra undersøkelsene er sett i sammenheng med Melding til Stortinget 18 Læring og fellesskap (april 2011) og er retningsgivende for prosjektets forslag til framtidig organisering av tjenester innen STK-området i Statped. Prosjektrapporten vil inngå som kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med utvikling av ”Nye Statped”.