Språkkista 2 | www.statped.no

Språkkista 2

Språkkista 2 er en pedagogisk app for språkinnlæring og språkstimuling. Den inneholder ord og begreper med bilder, innlest på 27 ulike språk.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon, en hengelås med en nøkkel i.

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Flerspråklighet, Apper/programvare, iOS, Android

Systemkrav: iOS 7.0 eller nyere. Android 4.0 eller nyere

Utvikler: gan.aschehoug.no

Appen Språkkista 2 inneholder ord og begreper som er bildelagt og innlest på 27 ulike språk. Ved å opprette egne album kan du gjøre individuelle tilpasninger og jobbe med språkinnlæringen på ulike måter. Appen er spesielt rettet mot minoritetsspråklige barn i barnehagealder og spesialpedagogisk arbeid, men kan også brukes i generell språkstimulering i barnehage og i småskolen. Appen er en videreutvikling av språkkista, en språkpakke med konkret materiell til arbeid med språkstimulering i barnehagen. Språkkista 2 er en oppdatert versjon av appen Språkkista.

 • En systematisk innlæring av ord og begreper vil bidra til at barn og elever utvikler en bedre innholdsforståelse, samt at det blir laget assosiasjoner mellom ord og erfaringer. Mange og sterke assosiasjoner mellom ord og erfaringer fører til at ordene blir mer presist og godt lagret i språksenteret i hjernen. En god og presis lagring av begreper/ord bidrar til at barn lettere klarer å hente fram ordene etter behov. I kombinasjon med å arbeide med ord og begreper i en kontekst, kan Språkkista 2 bidra til en systematisk og strukturert språkinnlæring både for barnet og pedagogen. Kontekstbasert innlæring med bruk av blant annet historier, tekst, temaer og eventyr med fordypning i begrepenes innhold, form og bruk kan bidra til å fremme begrepsinnlæringen.

  • En gratis veiledning med praktiske eksempler og ideer kan lastes ned fra GAN Aschehoug der det blant annet står om hvordan du kan bruke Språkkista i arbeid med:
  • Over og underbegreper
  • Dagtavle i tilvenningsperiode
  • I samarbeid med minoritetsspråklige foreldre
  • Dypdykk i begreper
  • Hva hører sammen
  • Kortversjon av eventyr, bøker eller fortellinger
  • Kims lek
  • Språklærings i skolen
  • Kommunikasjonshjelpemiddel for barn med særlige behov
  • Bruke sammen med interaktiv tavle

  Se andre aktuelle ressurser

 • Språkkista 2 inneholder syv metodiske opplegg for barnehage og skole som tar utgangspunkt i en bildebank med ti hverdagstema. Hvert tema har 30 ord og begreper.Ved å trykke på et bilde blir ordet opplest på det aktuelle språket. Ordbanken i appen kan enkelt utvides ved å bruke iPadens/iPhonens interne kamera og mikrofon. Slik kan du bygge ditt eget begrepsbibliotek tilpasset pedagogiske mål og forutsetninger. Appen er derfor også interessant for flere brukergrupper. Du kan opprette så mange brukere du vil.

   Video laget av GAN Aschehoug.

  • Ordene leses opp når du trykker på dem.
  • Appen inneholder følgende morsmål: Norsk, Nynorsk, Svensk, Engelsk, Polsk, Vietnamesisk, Tyrkisk, Russisk, Arabisk, Urdu, Farsi, Sorani, Tamil, Somali, Ahmarisk, Dari, Tagalog, Litauisk, Thai, Tigrinja
  • Fem nye språk: Pashto, Burmesisk, Oromo, Kurmandji og amerikansk-engelsk.
  • Du kan velge to språk om gangen f.eks. norsk og barnets morsmål
  • Passord for sikker modus
  • Du kan utvide og lage nye album ved bruk av nettbrettets kamera og mikrofon.
  • Appen gir mulighet for å velge antall bilder som vises om gangen
  • Lagre, eksportere og dele egne album med andre brukere

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!