Språkkista temahefter – nye språk 1 | www.statped.no

Språkkista temahefter – nye språk 1

- nå også med tegn fra norsk tegnspråk

Språkkista rommer både trykt og digitalt materiell for inspirasjon til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. I Språkkista er det en ord - og billedbank med 300 ord fordelt på ti temaer. 

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av kjøretøy og trafikk

Kategori: Hørsel, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Barnehage, Bøker/hefter

Pris: 499 kroner

Utgiver: GAN Aschehoug

De ti temaheftene er nå kommet på 13 nye språk, deriblant også norsk tegnspråk. og for barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon der tegn inngår.

Med kjente temaer fra livet i barnehagen, klare tydelige foto og en rik språklig presentasjon gir temaheftene gode muligheter for arbeid med språkutvikling og flerspråklighet.

Temaene presenteres som foto og til hvert tema foreslås 30 sentrale begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Begrepene er i heftene fremstilt med tegn fra norsk tegnspråk og ord fra 12 skriftspråk. 

Strektegning, viser tegnet for fest.Statped læringsressurser og teknologiutvikling har bidratt i arbeidet med strektegninger av tegn.

Strektegningene er å finne i tegnbanken.no, der er det også videoklipp som bedre viser utførelsen av tegnet. I Tegnbanken kan en kopiere enkelttegn og lime dem inn i andre program. Videofilene kan lagres og settes inn i andre program, som for eksempel PowerPoint. Det finnes også en enkel editor hvor en kan skrive tekst og velge strektegninger til teksten. Les mer om Tegnbankens ulike funksjoner.

Norsk tegnordbok og Minetegn vil også være nyttige ressurser i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen.

  • Temaheftene med tegn fra norsk tegnspråk egner seg godt til språkutviklende samtaler. For å lykkes med slike samtaler må de voksne ha gode språklige og kommunikative ferdigheter. Personalet i barnehager som har tegnspråklige barn, må ha god tegnspråkkompetanse og gode kommunikative ferdigheter for samtaler med et visuelt språk. I barnehager der det er barn med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) må personalet ha kunnskap om ASK, samt mestre den kommunikasjonsformen som egner seg best for det aktuelle barnet.

  • Se andre aktuelle ressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!