Til hovedinnhold

Språkløyper

Språkløyper er en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.

Språkløyper logo. to bøker som står lent mot en tredje bok.
 1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Nettsteder, Ord- og begrepsopplæring
 2. Språk: Bokmål
 3. Pris: Gratis
 4. Utvikler: Skrivesenteret og  Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger

Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 er en satsing fra Kunnskapsdepartementet. Den er drevet av Lesesenteret i samarbeid med Skrivesenteret. Personalet i barnehager, grunnskoler og i videregående skoler skal delta i strategien.

Nettstedet inneholder kompetanseutviklingspakker bestående av fagtekster, filmer, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål, og oppgaver.

Målgrupper

Strategien har som mål at alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter blir styrket. God språk-, lese- og skriveopplæring for alle er en gjennomgående målsetting. Noen grupper blir likevel fremhevet i strategien.

Gruppene er:

 • minoritetsspråklige
 • barn og elever med språkvansker
 • elever med lese- og skrivevansker
 • gutter
 • høytpresterende elever

Innholdet i Språkløyper er laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere. Språkløyper har en egen kompetanseutviklingspakke for Lese - og skrivevansker og vil også få dette for språkvansker. Det vil bli publisert flere nye ressurser frem til og med 2019

Innholdet er delt inn i ulike nivåer:

 • barnehage
 • barnetrinn
 • ungdomstrinn
 • videregående
 • eier og ledelse

Se filmen nedenfor laget av Universitetet i Stavanger.