Til hovedinnhold

Stamming; foreldreintervju skjema fra Palin PCI

Dette anamneseskjemaet er beregnet til bruk for logopeder som skal intervjue foreldre til barn som stammer.

  1. Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell, Bokmål, Taleflytvansker, Stamming, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk
  3. Størrelse: 11 sider.
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Elaine Kelman & Alison Nicholas, 2008
  6. Forfatter: Elaine Kelman & Alison Nicholas

Skjemaet er hentet fra Practical Intervention for Early Childhood stammering, Palin PCI Approach, ved Elaine Kelman & Alison Nicholas. Skjema er ovesatt til norsk, og har som hensikt å innhente informasjon om barnet før det iverksettes tiltak.