Til hovedinnhold

Stamming i et praksisrettet perspektiv

Artikkelsamling skrevet for logopeder som jobber med barn, unge og voksne med taleflytvansker, og for logopedistudenter.

Forside artikkelsamling: gutt roper til jente i blikkbokstelefon
  1. Kategori: Artikler, Taleflytvansker, Stamming
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis, kan også kjøpes i en trykt versjon til 350 kroner.I tillegg kommer ekspedisjon og frakt på 170 kroner pr. bok + mva.
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2019

Artikkelsamlingen er ment som et arbeidsredskap som logopeder og studenter enkelt kan slå opp i, for eksempel før en foreldresamtale, eller ved behov for kunnskap om et nytt tema.

Artiklene svarer på spørsmål som Statped ofte får. De tar utgangspunkt norske forhold og praksis, og de supplerer norsk og internasjonal litteratur om stamming. Vi har

  • tatt med konkrete eksempler på arbeidsmåter og dialog mellom logopeder og personer som er i oppfølging
  • lagt vekt på å knytte teori til alle temaene for å synliggjøre koplingen mellom praktiske eksempler og forskning

Du kan laste ned artikkelsamlingen gratis i pdf-format.

Ønsker du å kjøpe artikkelsamlingen i trykt utgave, kan du bestille den fra Flisa Trykkeri (e-post), som trykker den for deg (såkalt "print on demand"). Prisen for å trykke én bok er 350 kroner + mva. I tillegg kommer ekspedisjon og frakt på 170 kroner pr. bok + mva. Husk å oppgi antall bøker du vil trykke, og fakturaadresse. Trykkeriet sender deg faktura og bok/bøker.

Ønsker du bare deler av samlingen, kan du laste ned enkelt kapitler fra samlingen her (pdf)

Hva er stamming?
Artikkelforfatter: Karoline Hoff, Hilda Sønsterud

Kartlegging av stamming hos barn og voksne
Artikkelforfatter: Cliff Baluyot, Karoline Hoff, Ane Hestmann Melle

Oppfølging av stamming i barnehagealder og tidlig skolealder
Artikkelforfatter: Ane Hestmann Melle, Linn Stokke Guttormsen, Stine Brubak, Alfhild Ingebrigtsen

Oppfølging av stamming hos barn i skolealder
Artikkelforfatter: Tommy Olsen

Samarbeid mellom skole og logoped – til det beste for elever som stammer
Artikkelforfatter: Cliff Baluyot, Åse Sjøstrand

Flytskapende og stammemodifiserende tilnærminger
Artikkelforfatter: Alfhild Ingebrigtsen, Tommy Olsen, Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff

Psykoterapeutiske tilnærminger i den logopediske oppfølgingen
Artikkelforfatter: Astrid-Tine Bjørvik, Alfhild Ingebrigtsen

Oppfølging i gruppe
Artikkelforfatter: Stine Brubak

Skjult stamming
Artikkelforfatter: Alfhild Ingebrigtsen

Stamming på flere språk – hva og hvordan?
Artikkelforfatter: Åse Sjøstrand

Stamming og ADHD
Artikkelforfatter: Astrid-Tine Bjørvik

Stamming og autismespekter forstyrrelser
Artikkelforfatter: Astrid-Tine Bjørvik

Ervervet stamming
Artikkelforfatter: Jenny Packer, Kirsten Howells

Medisinering ved stamming
Artikkelforfatter: Kirsten Howells

Artikklene er skrevet i 2019.