Stamming i skolen | www.statped.no

Stamming i skolen

Stamming er ikke alltid like hørbart og synlig, men utfordringene til eleven kan likevel være omfattende. Hvordan eleven blir møtt av lærere og får tilrettelagt sin skolehverdag, har som regel stor betydning for elever med stamming. 

På denne temasiden finner du en rekke ressurser du kan bruke i samarbeid med eleven. Innholdet er i hovedsak rettet mot lærere og logopeder, men vil også være nyttig for eleven med stamming og hele laget rundt barnet.

Informasjonshefte om stamming

Her finner du viktig info til lærere, foreldre og logopeder. 

Les mer og last ned (pdf)

Tips til elevsamtalen

Eksempler på spørsmål du kan bruke som et godt utgangspunkt for samarbeid med eleven.

Les mer og last ned (pdf)

Presentasjon om stamming

Bruk malen til å lage en presentasjon om stamming som du kan dele med klassen. 

Les mer og last ned (pptx)

Min stammebok

Bok for eleven med stamming. Mal i Book Creator. 

Les mer og last ned (e-pub)

Stammenytt!

Miniavis om barn med stamming. Fakta, gode råd, quiz og kjendiser som stammer!

Les mer og last ned (pdf)

Intervjuer om stamming i skolen

Hva er stamming? - informasjonsfilm for skolebarn

Tilrettelegging for elever med stamming- hva kan lærere gjøre?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!