Til hovedinnhold

Hva er stamming? - Informasjonsfilm for skolebarn

Informasjonsfilm for elever som kan brukes til å dele informasjon i klassen og i logopedtimer.

  1. Kategori: Språk/tale, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Filmer (video), Taleflytvansker, Stamming

For elever med stamming er det viktig å få tilstrekkelig kunnskap om stamming. I denne filmen møter vi Erik, en 10 år gammel gutt med stamming, og vi får vite mer om hva stamming er. Filmen er laget for skolebarn og kan benyttes i logopedtimer, og til å dele informasjon om stamming i klassen.

Sammensatt vanske

Stamming kan oppleves og høres forskjellig ut fra person til person. Mens enkelte deler av stammingen kan være synlig og hørbar for andre, er det andre deler som ikke er så lett for andre å observere. Stamming sammenlignes ofte med et isfjell. Delen av isfjellet som er over havoverflaten er de delene av stammingen som er synlig og hørbar for andre. Det kan være repetisjoner av ord stavelser og lyder, forlengelse av lyd eller blokkeringer der lyd eller luftstrøm stopper opp.

Noen som stammer kan også blunke eller gjøre andre medbevegelser når stammingen blir vanskelig. Under havoverflaten er de delene av stammingen som ikke er så lett for andre å observere. Det kan være følelser knyttet til stammingen eller frykt for visse kommunikasjonssituasjoner, som for eksempel å snakke i telefonen eller rekke opp hånda for å svare på spørsmål i timen.

For noen barn med stamming vil mye av isfjellet være over havoverflaten, mens for andre vil det meste være under. Noen har så mye av isfjellet sitt under havoverflaten at stammingen kan være helt skjult for andre. Personer med skjult stamming bruker ofte mye krefter på for eksempel å bytte ut ord eller unngå situasjoner. Det kan være slitsomt og gå ut over både skoleprestasjoner og fritidsaktiviteter.

Årsaker

Det er rundt 70 millioner mennesker i verden som har stamming. De fleste med stamming begynner å stamme når de er i barnehagealder. Mange slutter å stamme av seg selv, men for noen vil stammingen vedvare hele livet. Stammingen vil ofte variere fra situasjon til situasjon, og gjennom perioder.

Det er mye vi ikke vet når det gjelder årsaker til og utvikling av stamming. Mye tyder på at enkelte nettverk i hjernen som er relatert til språk og tale, kan være annerledes organisert hos personer med stamming. Vi vet også at stamming har en arvelig komponent. Personer med stamming har ofte andre i familien som har taleflytvansker. Vi vet også at stamming er sammensatt og kan påvirkes av språklige og motoriske faktorer, følelser og sosiale forhold.

Tilrettelegging i skolen

En del elever med stamming vil ha behov for tilrettelegging for å gjøre skolehverdagen bedre. Åpenhet om stammingen og en god dialog mellom elev, foresatte, lærer, og eventuelt logoped, kan være en god start.

Filmen er tviklet av Statped i samarbeid med Nasjonalt Taleflytforum, 2021.

Stamming i skolen

Les mer om stamming på våre sider om Taleflytvansker - stamming og løpsk tale