Til hovedinnhold

Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte

Boken henvender seg til studenter, logopeder, spesialpedagoger og andre fagpersoner som arbeider med barn født med LKG i skole- og helsevesenet. Den er også tenkt til bruk for foreldre som har fått barn med spalte. Boken er rikt illustrert.

omslag
  1. Kategori: Språk/tale, Leppe-kjeve-ganespalte, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 34MB
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2010
  5. Forfatter: Inger Beate Tørdal og Lillian Kjøll

Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte. Innføring og veiledning i undervisning og behandling

Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er en misdannelse som rammer to av våre viktigste muligheter for kommunikasjon: talen og utseendet. Siden misdannelsen er knyttet til ansiktet, rammer den særlig sterkt. Et utseende som skiller seg ut, kan føre til sosiale reaksjoner som stirring, kommentarer eller spørsmål, noe som kan oppleves som påtrengende eller sårende. Hvis barnet i tillegg snakker annerledes, kan det forsterke slike reaksjoner.

”Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte” er delt inn i tre deler:

  • Del en gir informasjon om LKG og behandlingstilbudet som gis i Norge.
  • Del to beskriver først den normale språklydutviklingen hos barn, deretter hvilke talevansker som kan oppstå hos barn født med LKG.
  • Del tre beskriver hvordan man kartlegger talevanskene, og gir forslag til undervisningsprogram som kan brukes.

Forfattere: Inger Beate Tørdal og Lillian Kjøll