Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Diktering

Diktering er en måte å produsere tekst på. Når du dikterer blir det du sier omgjort til tekst. Du kan diktere på Pc, Mac, Chromebook, nettbrett og smarttelefon. Ved å diktere kan du produsere tekst uten å skrive for hånd eller bruke tastatur. Det stemmen sier blir omgjort til tekst.

Jente skriver på iPad.
«Når jeg må skrive noe som er vanskelig kan jeg si det istedenfor. Blir ikke så sliten av å si det» (Jente 13 år om diktering)

Kjært barn har mange navn

Hvem er diktering nyttig for

Elever med lese- og skrivevansker vil kunne produsere tekst ved å diktere. De som har problemer med å betjene et tastatur, vil også ha utbytte av å diktere.

I skolesammenheng anbefaler vi at hele klassen prøver diktering. Da blir alle elevene kjent med funksjonen og kan ta den i bruk ved behov. Vi erfarer at mange elever synes det er lettere å bruke verktøy som resten av klassen bruker. For elever med skriveutfordringer kan diktering være helt nødvendig for å kunne produsere tekst.

Diktering kan gjøres på de fleste språk. For mange elever med lese- og skriveutfordringer er det vanskelig å produsere tekst på andre språk. Da kan diktering være fint å bruke.

Hvordan bruke diktering i klassen

I arbeid med tekst kan elevene veksle mellom diktering og tastatur. Når elevene dikterer, er det viktig å arbeide med forskjellen mellom skriftlig og muntlig språk. Elevene må lære å diktere et skriftlig språk, det vil si at de må formulere hele setninger og bruke riktig tegnsetting. Vi anbefaler at elever lærer seg å lytte til teksten de har produsert, gjerne med talesyntese. Det er ingen fasit på hvordan og hvor mye eleven skal diktere. For noen er det riktig å bruke diktering på enkeltord som er vanskelig å stave, for andre er det mer aktuelt å diktere hele setninger og lengre tekster. Dette bør prøves ut på samme måte som annen opplæring av skriving med blyant og tastatur. Det er viktig at elevene får tid til å øve på diktering fordi det kan være vanskelig å formulere tankene sine i hodet. Å veksle mellom å skrive med fingrene og diktere, kan være en fin og variert arbeidsmåte, som er nyttig for alle.

Diktering på prøver og eksamen

Når elever har brukt diktering i skolearbeidet er det viktig at de også kan bruke dette til prøver og eksamen.

Les mer om hvilke rettigheter elevene har for tilrettelegging på prøver og eksamen

Noen av skrivestøtteprogrammene har også diktering. Dette kan du lese om hos den enkelte leverandør.

Jente jobber på iPad i klasserommet.
"Jeg synes det er nyttig å bruke diktering. Det er en god hjelp. Jeg kan for eksempel bruke den på prøver. Den er til hjelp til rettskriving" (Jente 15 år)

Side 16 av 18