Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Rettigheter

Opplæringsloven sikrer at elever i grunnskole og videregående opplæring har rett til tilrettelegging. Lov om universiteter og høyskoler regulerer rettighetene til studentene. Behovet for tilrettelegging er individuelt og varierer med oppgavene som skal løses.

Gutt som skriver på PC.
"Det er lettere å skrive når jeg får forslag til ord, så sier den hva jeg skriver og det er fint for meg". (Gutt, 12 år)

Tilrettelegging ved prøver og eksamen

Noen elever trenger tilrettelegging slik at de får vist kompetansen sin. Eksempler på dette kan være at elevene:

  • får lengre tid
  • får hvilerom
  • får lest opp oppgaveteksten
  • får oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • får bruke tale til tekst-program

Hvordan kan elevene få tilrettelagt eksamen

Eleven eller foresatte må sende en søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette.

Husk at eleven kan få tilrettelagt eksamen selv om hun eller han ikke har vedtak om spesialundervisning.

Les om “Tilrettelegging ved prøver og eksamen”

Les om tilrettelegging av eksamen på Udir.no

Her kan du se en video av Utdanningsdirektoratets foredrag om "Tilrettelegging og bruk av teknologi til prøver og eksamen for elever med særskilte behov". Opptaket er fra SPOT 2020.

Nasjonale prøver

Elever med dysleksi eller andre betydelige og vedvarende lesevansker skal få tilbud om å bruke lesestøtte ved gjennomføring av nasjonale prøver i engelsk og lesing. Det er skolen som skal tilrettelegge for dette. Elevene kan bruke hjelpemidler som de ellers bruker i klasserommet. Det kan være nyttig å teste ut hjelpemidlene sammen med eleven før gjennomføringen.

Administrere nasjonale prøver (udir.no)

Støtte til datahjelpemidler

Dersom du har varig behov for hjelpemidler, kan du søke NAV om tilskudd til datahjelpemidler.

Les om datahjelpemidler på NAV

Tilrettelegging

Alle som har særlige opplæringsbehov skal ha samme mulighet som andre til å utvikle seg og lære og til å nå kompetansemål i LK20. Dette krever at opplæring tilpasses til særskilte behov.

Side 5 av 18