Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Skrivestøtte

Å kunne uttrykke seg skriftlig er viktig og en grunnleggende ferdighet i opplæringen. For mange er det å skrive krevende. Bruk av skriverammer, tegneserier, tankekart og skrivestartere er nyttige og en viktig del av skriveopplæringen.

Feilstavede ord på et ark.
«Kan jeg være så snill slippe å skrive for hånd?» (Jente, 14 år)

Hjelp til rettskriving

Når du skriver digitale tekster, kan du bruke stavekontroll. Stavekontroll finnes i de vanligste tekstbehandlerne eller operativsystemet. For noen kan det gi god støtte i rettskrivningen. Du kan få forslag til ord og plukke ut ordet du vil skrive dersom du kjenner det igjen. Det finnes en rekke verktøy som kan være lure å bruke. Eksempler på dette er:

  • Autokorrektur
  • Synonymoppslag
  • Grammatikkontroll
  • Ordoppslag
  • Taletilbakemelding på ord og setningsnivå

Læreren må legge til rette og støtte eleven med å finne de skrivestrategiene som passer best.

For noen er det å skrive for krevende. Da kan diktering være et godt verktøy.

Les mer om diktering her

Skrivestrategier

Udir definerer skrivestrategier som en prosedyre og teknikk som den som skriver tar i bruk i sin skriveoppgave.

I dette praksisnære webinaret fra SPOT 2020 med Elin Brandshaug og Bente Moen Kristiansen (fra Statped) viser de hvordan du som lærer kan motivere elever til å formidle seg ved blant annet å bruke tankekart, PowerPoint, setningsstartere og skriverammer:

Eksempler på skrivestøtte

Side 13 av 18