Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Tilrettelegging

Lærerens arbeidsmåter og tilrettelegging har stor betydning for hva elevene trenger. Teknologien gir mange muligheter for lese- og skrivestøtte. Du kan bruke talesyntese, utvidet stavekontroll og diktering eller gjøre teksten mer tilgjengelig og forståelig med bilder, lyd og video.

Teknologien er en god støtte for mange elever som strever. For å utnytte mulighetene på en god måte er det viktig at skolen og læreren støtter elevene og legger til rette for god pedagogisk bruk.

I de første skoleårene er det å lære skriving og lesing viktige aktiviteter fordi det er verktøy som brukes videre i læring. Skrive- og leseutviklingen skjer svært ulikt hos elever. Når du tar i bruk digitale verktøy og smarte arbeidsmåter, kan du lettere tilpasse for den enkeltes behov. Mange elever er opptatt av å være som “de andre”. Det kan være lurt å la alle elevene ha tilgang til de samme verktøyene.

Nedenfor kan du se en video fra Nordpolen skole i Oslo. Lærer Hege Lofthus viser hvordan hun bruker mulighetene som ligger i digitale verktøy for å tilrettelegge for alle elevene i klassen.

Det finnes ikke et bestemt verktøy som passer for alle. Både vansketype, kompleksitet og særegenhet hos den enkelte er med på å bestemme hva som skal brukes.

Kommunene har ofte en samling programvare til bruk i skolen. Skolen må, i samarbeid med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), sørge for å ha kompetanse på hvilke verktøy som finnes og hvordan de skal brukes.

Side 4 av 18