TinyTap | www.statped.no

TinyTap

Tiny Tap er en pedagogisk verktøyapp du kan bruke for å lage interaktive spill, aktiviteter og øvingsoppgaver

Fakta og tilgjengelighet

Illustrasjon. Logo: fra små til større stiplede merker som illustrerer en pil.

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Matematikkvansker, Autismespekter, Apper/programvare, iOS, Android

Utvikler: www.tinytap.it

Tiny Tap er laget med tanke på at du som bruker blir produsent og den legger opp til deling av innhold . Den tar utgangspunkt i en arbeidsflate hvor du kan bruke tegneverktøy, legge på bakgrunn, bilder, tekst, lyd og figurer. Deretter kan du velge blant seks ulike handlinger/aktiviteter knyttet til siden:

 • Spørsmål
 • Tap and Type (skriv inn tekst i markerte områder knyttet til bilder)
 • Lydbrett (marker punkter på bilde og spille inn lyd som blir spilt av når du trykker på punktet )
 • Puslespill
 • Spill av video
 • Si noe/formidling

Hvert spill kan bestå av flere sider og ulike aktiviteter, f.eks. lydbrett og puslespill. Legg til filer fra Dropbox, iCloud Drive, album og kamera eller søk på internett direkte i appen. Når du er ferdig kan du enkelt lagre, spille og dele med andre.

Side med planeter, markert rundt en planet. Meny for å spille inn riktig svar og tilbakemelding.

 • Valgmulighetene og fleksibiliteten i TinyTap gjør at du kan bruke appen innenfor ulike fagområder i skole og barnehage. Den gir mulighet for visuell og auditiv støtte, noe som er nyttig for de som har språkvansker, lese- og skrivevansker og sammensatte lærevansker. Du kan lage lydbrett og sekvensserier med bilder og spille inn auditiv støtte på kommunikasjon, samhandling og språkforståelse. Dette gjør at TinyTap også kan være nyttig for de som har autsimespektererforstyrrelser.

  TinyTap gir deg som pedagog stor mulighet til å tilpasse innhold og differensiere utfra barnets behov og utviklingsnivå. Appen har en nøytral og tydelig layout noe som gjør den egnet for barn i alle aldersgrupper.

  Appen er enkel og kjapp å bruke og vil også egne seg som et produksjonsverktøy for elevene hvor de kan strukturere og formidle kunnskap og erfaringer.

  • Begrepslæring: Lag lydbrett med bilder av objekter og spill inn lydstøtte.
  • Språkforståelse: Ta bilder av rom med f.eks. ulike møbler. Spill inn instruksjoner med oppgaver knyttet til plasseringer og bruk: Hva står ved siden av sofaen? Pek på den du kan sitte på.
  • Matematikk: Lag introduksjoner til størrelser, former, tall eller mengde. Sett deretter inn repetisjonsoppgaver i form av lydbrett, spørsmål eller instruksjoner.
  • Digitale historier: Tegn eller sett inn bilder eller video fra opplevelser og erfaringer, legg på tekst og spill inn lyd.
  • Skriveopplæring: Sett inn tekst med bilder som støtte. Bruk Tap and Type-funksjonen som gir mulighet for å skrive inn samme ord og gir hint dersom det ikke er riktig.
  • Bruk den som et verktøy i arbeid med aktivering av forkunnskaper: la barna legge til bilder, figurer eller tegninger. Deretter kan de sette inn tekst med ting de vet eller spille inn lyd og lage det som et spill til andre.
  • Følelser og ansiktsuttrykk: legg inn bilder av forskjellige ansiktsuttrykk. Spill inn spørsmål for eksempel hvem er glad?
  • Omvendt undervisning: TinyTap kan brukes for å presentere og dele innhold og kan derfor egne seg som bruk i omvendt undervisning. 
 • Videoen nedenfor viser hvordan appen fungerer. 

  Videoen er laget av TinyTap.

  • Gir hint etter tredje forsøk dersom en ikke har rett.
  • Gir bokstavforslag dersom du skriver feil i ord (Tap and Type)
  • Du kan dikteter inn tekst.
  • Lagre spill i TinyTap cloud
  • Challenge mode: sett grenser for tid og antall forsøk.
  • Smart play: Du får opp nye spill (laget av andre) automatisk når det du spiller er gjennomført. Denne funksjonen kan slås av øverst i høyre hjørne på hjem-menyen.
  • TinyTap Pro: Ubegrenset tilgang til leksjoner, spill og innhold, privat lagring og mulighet for å beskytte privat innhold, dokumenter progresjon og lås opp data for inntil fem brukere. Reklamefritt og ingen kjøp i app,
  • Tiny Tap Insight: Mulighet til å opprette grupper, gi oppgaver samt dokumentere progresjon.

  Personvern og sikkerhet: Gratisversjonen gir andre automatisk tilgang til spill du oppretter og lagrer under profilen din. Vær oppmerksom på dette, særlig ved bruk av bilder av barn/elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!