Til hovedinnhold

TinyTap

Tiny Tap er en pedagogisk verktøyapp du kan bruke for å lage interaktive spill, aktiviteter og øvingsoppgaver

Illustrasjon. Logo: fra små til større stiplede merker som illustrerer en pil.
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Matematikkvansker, Autismespekter, Apper/programvare, iOS, Android
  2. Utvikler: www.tinytap.com

Tiny Tap er laget med tanke på at du som bruker blir produsent og den legger opp til deling av innhold . Den tar utgangspunkt i en arbeidsflate hvor du kan bruke tegneverktøy, legge på bakgrunn, bilder, tekst, lyd og figurer. Deretter kan du velge blant seks ulike handlinger/aktiviteter knyttet til siden:

  • Spørsmål
  • Tap and Type (skriv inn tekst i markerte områder knyttet til bilder)
  • Lydbrett (marker punkter på bilde og spille inn lyd som blir spilt av når du trykker på punktet )
  • Puslespill
  • Spill av video
  • Si noe/formidling

Hvert spill kan bestå av flere sider og ulike aktiviteter, f.eks. lydbrett og puslespill. Legg til filer fra Dropbox, iCloud Drive, album og kamera eller søk på internett direkte i appen. Når du er ferdig kan du enkelt lagre, spille og dele med andre.