TRAS - observasjon av språk i daglig samspill | www.statped.no

TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

Observasjonsverktøyet TRAS gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år.       

Fakta og tilgjengelighet

Forside. Gutt med fargede fingre

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Tidlig innsats

Språk: Norsk

Utvikler: Info Vest Forlag

Målsettingen med TRAS er å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen.

Materiellet er utviklet for bruk i barnehager. TRAS består av en tiltaksperm, fagbok med lydbok og et observasjonsskjema. Observasjonsskjemaet finnes også digitalt.

 

 

  • TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet og produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå. Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder. Håndboken gir nærmere teoretisk omtale av de ulike språklige aspektene og har forslag til tiltak.

    TRAS er et utviklingssamarbeid mellom Statped, Lesesenteret og Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

    Les Helle Ibsen, faglig rådgiver/koordinator ved Språksenter for barnehagene i Bærum sin anmeldelse av TRAS her.

    TRAS kan kjøpes hos Info Vest.

Relaterte læringsressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!