Verb- og setningstesten (VOST) | www.statped.no

Verb- og setningstesten (VOST)

VOST kartlegger afasirammedes vansker med å produsere og forstå verb og setninger.

Fakta og tilgjengelighet

Forsiden til boken.

Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser

Pris: 4500 kroner.

Utgiver: Novus forlag

Afasi er språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ervervet hjerneskade. Årsaken er vanligvis hjerneslag, men svulster eller hodeskader i forbindelse med ulykker kan også føre til afasi. I Norge rammes minst 5-6000 personer årlig av afasi. Det tilsvarer omkring 14-16 nye afasirammede hver dag.

Den som får afasi, kan få problemer med å snakke, forstå talespråk, med å lese og skrive. Det er stor variasjon i hvordan vanskene arter seg, både mellom ulike personer og i forhold til hva den enkelte mestrer i ulike situasjoner.

Hvilke sterke sider har den afasirammede?

Afasirammede har etter Opplæringsloven rett til å få vurdert språkskaden og til å få tilrettelagt undervisning, vanligvis hos logoped. For å kunne sette inn målrettet undervisning, og ikke minst for å kunne dokumentere eventuelle endringer som følge av undervisningen, må logopeden kartlegge den afasirammedes utgangspunkt: Hvilke sterke sider har vedkommende, språklig og kommunikativt, og hva er spesielt vanskelig?

Til hjelp i slik kartlegging er det nå gitt ut et nytt, norskspråklig testbatteri: Verb- og setningstesten (VOST). VOST ble opprinnelig utviklet for nederlandsk, og senere er testen blitt oversatt og tilrettelagt for engelsk. Nå foreligger den norske versjonen. VOST gir logopeder anledning til å kartlegge afasirammedes vansker med å produsere og forstå verb og setninger på et systematisk, språkvitenskapelig grunnlag.

VOST er utarbeidet i samarbeid mellom afasiteamet i Statped, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo og Center for Language and Cognition, Rijkuniversiteit Groningen, Nederland. Forfatterne bak den norske versjonen er Roelien Bastiaanse, Marianne Lind, Inger Moen og Hanne Gram Simonsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!