Til hovedinnhold

Verb- og setningstesten (VOST)

VOST kartlegger afasirammedes vansker med å produsere og forstå verb og setninger.

Forsiden til boken.
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell
  2. Pris: 4500 kroner.
  3. Utgiver: Novus forlag

Afasi er språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ervervet hjerneskade. Årsaken er vanligvis hjerneslag, men svulster eller hodeskader i forbindelse med ulykker kan også føre til afasi. I Norge rammes minst 5-6000 personer årlig av afasi. Det tilsvarer omkring 14-16 nye afasirammede hver dag.

Den som får afasi, kan få problemer med å snakke, forstå talespråk, med å lese og skrive. Det er stor variasjon i hvordan vanskene arter seg, både mellom ulike personer og i forhold til hva den enkelte mestrer i ulike situasjoner.

Hvilke sterke sider har den afasirammede?

Afasirammede har etter Opplæringsloven rett til å få vurdert språkskaden og til å få tilrettelagt undervisning, vanligvis hos logoped. For å kunne sette inn målrettet undervisning, og ikke minst for å kunne dokumentere eventuelle endringer som følge av undervisningen, må logopeden kartlegge den afasirammedes utgangspunkt: Hvilke sterke sider har vedkommende, språklig og kommunikativt, og hva er spesielt vanskelig?

Til hjelp i slik kartlegging er det nå gitt ut et nytt, norskspråklig testbatteri: Verb- og setningstesten (VOST). VOST ble opprinnelig utviklet for nederlandsk, og senere er testen blitt oversatt og tilrettelagt for engelsk. Nå foreligger den norske versjonen. VOST gir logopeder anledning til å kartlegge afasirammedes vansker med å produsere og forstå verb og setninger på et systematisk, språkvitenskapelig grunnlag.

VOST er utarbeidet i samarbeid mellom afasiteamet i Statped, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo og Center for Language and Cognition, Rijkuniversiteit Groningen, Nederland. Forfatterne bak den norske versjonen er Roelien Bastiaanse, Marianne Lind, Inger Moen og Hanne Gram Simonsen.