Voxit SpeakApp

Voxit SpeakApp er et opplesningsprogram (talesyntese) som leser all markert tekst. Den har også en tekstbehandler med prediksjon som kan fungere godt som skrivestøtte. 

Fakta og tilgjengelighet

Appikon. Snakkebobbler og profilen av et manneske som snakker.

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Apper/programvare, Windows, Bokmål

Auditiv støtte

Voxit SpeakApp har 16 ulike språk og 43 forskjellige stemmer. Du har mulighet for lydering på norsk, du kan velge mellom manns - eller guttestemme, og om du vil ha lange eller korte vokaler. Du kan stille inn slik at hvert ord leses når du har trykket ned mellomromstasten, og du kan også få lest opp hele teksten.

Visuell støtte

Ordforslagene kommer opp som i en liste . Dette er en ren prediksjonsbasert forslagsliste og hvis du skriver feil får du ingen forslag. Du kan lytte til forslagene. Du kan bestemme antall forslag og bokstavtype i forslagsvinduet. Du setter inn ord i teksten enten med å trykke på ordet eller med hurtigtaster. Hurtigtastene fungerer ikke når du har trykkfølsom skjerm.

 

  • Det finnes mange ulike stemmer, både mannlige og kvinnelige. Du må først laste ned Voxit Speak som er gratis, så må du laste ned stemmer enkeltvis og betale pr. stemme. Deretter laster du ned prediksjonsprogrammet som finnes på engelsk, svensk og norsk. 

    Stavekontroll i tekstbehandler

    Stavekontrollen fungerer på samme måte som i Word. Du kan få rød strek under feilskrevne ord, men den tar ikke hensyn til at du har store skrivefeil, slik at forslagene ikke alltid er like gode. Du kan legge inn egne ord i ordlisten eller lage egne ordlister. Du får da mulighet til å endre på uttalen til den syntetiske stemmen, slik at for eksempel navn uttales riktig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!