Til hovedinnhold

Å se ved bevegelse

Boka "Å se ved bevegelse" tar for seg den sansemotoriske utviklingen hos blindfødte barn fra 0-6 år. Den har hovedfokus på motorikk og forflytning, men behandler også temaet kommunikasjon.

Bokomslag- Å se ved bevegelse.
  1. Kategori: Syn, Spedbarn, Barnehage, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Utgiver: Statped, 2013
  3. Forfatter: Rita E. H. Jeremiassen

Fysioterapeut og forfatter bak boka, Rita E. H. Jeremiassen, har siden 1970-tallet jobbet med barn med synshemninger. - Blinde barn trenger oppfølging slik at de ikke blir passive. Da jeg startet å jobbe med svaksynte barn på 1970-tallet var det mange skolestartere som var vant til å bare sitte i ro, og resultatet var overtøyde ledd og lite muskulatur. I dag har vi heldig vis mer kunnskap om disse tingene, og boka er på mange måter en oppsummering av mine erfaringer gjennom 33 år, forteller Jeremiassen.