Til hovedinnhold

Barn og unge med nedsatt syn. Håndbok for PP-tjenesten

Håndboken gir kortfattet informasjon om nedsatt syn, om testing og kartlegging og gir eksempler på hvordan man kan tilrettelegge læringsmiljøet.

Forside håndbok. Foto av lite barn med store briller på snei.
  1. Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Tidlig innsats, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped 2015, revidert 2021.
  4. Forfatter: Kristin Pladsen og Inger Solevåg. Revidert av Kristin Pladsen og Inger Lene Hustuft.

Mange som har nedsatt syn, opplever ofte at deres synsnedsettelse ikke blir forstått eller blir glemt. Det kan være en belastning å stadig måtte minne om at man ser dårlig og trenger tilrettelegging.

Mye kan heldigvis gjøres for å skape et positivt læringsmiljø i skolen og for å sikre likeverd og høy kvalitet i barnehagen.

Heftet er først og fremst ment som en hjelp i PP-tjenestens arbeid med utredning og sakkyndig vurdering. Det er også aktuelt for barnehager, skoler og andre som har behov for kunnskap om nedsatt syn og opplæring.

ISBN 978-82-323-0354-0