Til hovedinnhold

Begynneropplæring i klaver for barn som er blinde eller sterkt svaksynte

Dette heftet henvender seg til klaverpedagoger som underviser elever med så sterkt nedsatt syn at de bruker punktskrift.

  1. Kategori: Syn, Musikk, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Størrelse: 270 kB
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2009
  6. Forfatter: Ingvild Hellerud

Det anbefales at læreren har studert “Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 1” av Gunleik Bergrud før undervisningen begynner (Statped skriftserie nr 74).

Heftet er ment som en veiledning for læreren og handler om begynneropplæring i klaver og innføring av musikknotasjon i punktskrift - først og fremst ved undervisning av barn. Metodikken har basis i praktisk og teoretisk klavermetodikk for seende.

© Statped
ISSN 1503-271X
ISBN 978-82-7740-720-3