Til hovedinnhold

Brikker til taktile symboler

20 brikker til taktile symboler à 7,3 x 7,3 cm

20 brikker til taktile symboler
  1. Kategori: Syn, Konkret materiell, Konkretiseringsmateriell, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Statped

Brikkene kan brukes som underlag for taktile symboler. Taktile symboler brukes f.eks. på dagsplaner, aktivitetsplaner, valgplater og som kommunikasjonssymboler. Taktile symboler lages gjerne som konkrete referanser til aktuelle begrep i en persons hverdag. Taktile symboler har ofte enkle former og forskjellige overflater slik at de er lette å kjenne igjen. Det kan være en gjenstand eller deler av en gjenstand, taktile materialer, reliefftegninger, modeller eller tekst i punktskrift. Taktile symboler behøver ikke ligne på det de refererer til, men det er viktig at det er lett å skille dem fra hverandre taktilt.