Til hovedinnhold

De fire regneartene på Huseby-abakus

En abakus er en regnetavle. Huseby-abakus er beregnet på blinde, men egner seg for alle elever. Heftet er først og fremst for matematikklærere.

  1. Kategori: Syn, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 1,8 MB
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2008
  5. Forfatter: Hilde Havsjømoen

Abakus er et utmerket regnehjelpemiddel. Den kan også skape variasjon i undervisningen.

Abakus kan bidra til å øke tallforståelsen og forståelse av posisjonssystemet.

Dette heftet tar for seg hvordan abakus kan brukes for å notere tall, og for å løse oppgaver innen de fire regneartene. Målgruppen er først og fremst matematikklærere.