Til hovedinnhold

Focus MDVI

Focus MDVI er en norsk veileder med skjema for utredning av synsfunksjon hos barn med synshemning og sammensatte vansker.

  1. Kategori: Syn, Sammensatte lærevansker, Veiledere, Statpeds ressurser
  2. Format: Skjema: Word. Veileder: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2008

Veilederen er beregnet til bruk for personer med synspedagogisk kompetanse. Prosjektet startet i 2003 i regi av Socrates programmet og med støtte fra EU.

Norsk versjon

Denne bearbeidede norske versjonen er en del av et EU basert Comenius prosjekt i perioden 2003-2006. Landene Belgia, Tyskland, Tsjekkia, Luxembourg og Norge deltok i prosjektet. Veilederen er en del av arbeidet som ble gjort gjennom de tre årene som Comeniusprosjektet varte. Det setter fokus på synspedagogens arbeid i utredningen av barn med synshemning og sammensatte vansker.

Focus MDVI

MDVI står for Multiple Disabled Visually Impaired. Oversatt til norsk er det synshemning med sammensatte vansker. Ingen av deltagerne i prosjektet hadde engelsk som skriftspråk. Derfor ble det bestemt å tilpasse den engelske versjonen og oversette den til hvert lands språk. I tillegg til engelsk finnes veilederen nå på tysk, fransk og norsk.

Tverrfaglig samarbeid

Skjemaet med veileder ble til i et forsøk på å systematisere egen kunnskap omkring arbeidet med synspedagogisk utredning av barn med sammensatte vansker. Det er en samling av erfaringer og ideer fra fagpersoner i tre europeiske land.

Å utrede barn med synshemning og sammensatte vansker er en tverrfaglig oppgave. Denne veilederen er en del av dette arbeidet. Vi ønsker at den skal bli et redskap som kan nyttes i praktisk arbeid, tilpasses og videreutvikles.

Tett samarbeid mellom relevante faginstanser, grundige samtaler, vurdering og observasjoner av alle som er involvert med barnet, synes å være den beste måten å finne ut så mye som mulig om hvert enkelt barns visuelle funksjon.

Innhold

Hensikten med “Skjema for utredning av synsfunksjon hos synshemmede barn med sammensatte vansker” er ikke bare å gi en oversikt over de forskjellige synsfunksjonene som bør vurderes. Ved hjelp av informasjonsdelen forklares kort hva som menes når det snakkes om et spesielt område. Veilederen viser hvordan man kan observere disse områdene og hva som kan gjøres eller bør vurderes når man underviser barn som har noen eller flere av de nevnte problemene.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Tove Arntzen Andrew i Statped, e-post: tove.arntzen.andrew[a]statped.no