Til hovedinnhold

GPS og nedsatt syn

I dette heftet får du et mest mulig realistisk bilde av muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte.

Forside hefte, Statped mal
  1. Kategori: Syn, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Mobilitet, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Tor Ulland

GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner der det er nyttig. Leseren får en innføring i hva GPS er og hvilke begrensninger som finnes i selve systemet. Ulike typer kart omtales og alle kjente GPS løsninger for synshemmede pr. november 2020 blir beskrevet og vurdert.