Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Internett med skjermleser

I dette kapitlet ser vi på hvordan Internett kan brukes med skjermleser og leselist, og vi vil omtale noen nettlesere som er mye brukt. Vi tar med noen hurtigtaster som finnes i de ulike nettleserne. For hurtigtaster til de enkelte skjermlesere henviser vi til Skjermleserprogrammer.

Mye av det som står i beskrevet i denne delen gjelder for Windows-baserte skjermleserprogrammer og bruk av disse. Skjermleseren VoiceOver fra Apple og ChromeVox fra Google vil kunne fungerer på en litt annen måte. Lenker til disse finner du i menyen til Skjermleserprogrammer.

Internett og leselist

For å bli en rask og effektiv bruker av Internett, kreves det mye trening for en som benytter skjermleser. For å surfe på Internett må skjermleserbrukeren kunne bruke hurtigtaster i både skjermleseren og i nettleserprogrammet.

Det er viktig at en som arbeider sammen med en skjermleserbruker er klar over at ei internettside ikke vises likt på skjermen og på leselista. Både lærer og elev må forstå denne forskjellen. Innholdet er stort sett det samme, men presentasjonen er forskjellig.

Skjermleserprogrammer kan ikke vise bilder, grafikk og videoer på leselista. Dersom bilder og grafiske symboler har en alternativtekst, vises denne på leselista og talesyntesen leser den opp. All informasjon som skjermleserbrukeren får tak i, er tekst. Hvor lett teksten er tilgjengelig, har sammenheng med hvor komplisert nettsida er. Ei side med bare tekst er mye lettere å få oversikt over enn ei side med mange lenker, spalter, rammer og annet.

Hvordan ei nettside er bygd opp (programmert) har stor betydning for hvordan skjermleserprogrammet presenterer innholdet på sida. Overskrifter, lenker, tabeller og innbygd medieinnhold må være kodet riktig for at skjermleseren skal kjenne dem igjen og formidle innholdet riktig til tale og leselist.

Windows-baserte skjermlesere omformer nettsida for å gjøre den lettere tilgjengelig ved å gå over til "virtuelt fokus". I denne omformingen blir bilder ignorert, spalter blir satt under hverandre (ikke ved siden av hverandre) og tabeller blir presentert i en lesbar form. I praksis betyr dette at nettsida fortoner seg annerledes for punktskriftbrukeren enn for den som ser sida på skjermen, selv om innholdet er det samme. For å kunne omforme nettsida og presentere den på en oversiktlig måte for skjermleserbrukeren, laster skjermleseren hele nettsida inn i minnet til PC-en før sida vises. Eleven har tilgang til hele sida - ikke bare den delen som for øyeblikket er synlig på skjermen. Bildet under viser Googles startside slik en vil fremstå visuelt.

Googles startside

For skjermleserbrukeren vil Googles startside kunne fremstå slik med virtuell fokus, altså etter skjermleserens omforming:

Google
+deg
Gmail
Bilder
Apper
Logg inn
søk regionstart
Google-søk
Jeg prøver lykken
søk regionslutt
Norge
Oppdaterte personvernregler og vilkår
Innstillinger
Bruk Google.com
Annonsering
Bedrifter
Info

Omformingen skjermleserprogrammet gjør av nettsida er svært nyttig, men er ikke helt uten konsekvenser. Det er ikke mulig å skrive når en er i virtuelt fokus. For å kunne skrive i et søkefelt eller et skjema, må skjermleserprogrammet settes i skjemamodus. Dette gjør skjermleserne i regelen automatisk når den har fokus på et innskrivingsfelt. Skjer det ikke automatisk, må du trykke Enter når du har fokus på innskrivingsfeltet. I slike tilfeller sier talen "Rediger" (JAWS) og "Auto interaktiv, tom linje, skrivefelt" (Supernova), og på leselista vises kun ei celle med blinkende markør. Når du er i skjemamodus, flytter du deg fra felt til felt med Tab-tasten. For å gå tilbake til virtuelt fokus, må du trykke Enter, Esc eller bevege fokus bort fra skrivefeltet. Når skjermleserprogrammet er i virtuell fokus på nettsider i HTML format er nå de fleste tastene på tastaturet er nå kommandoer til skjermleserprogrammet. Det er altså bare når du er i et søkefelt, at du kan skrive.

Skjermleserprogrammene har noen hurtigtaster som gjør det enklere og raskere å navigere på elementene (overskrifter, lenker, skjemafelt m.m.) i ei nettside. For mer informasjon om dette, viser vi til kapitlene under menypunktet Skjermleserprogrammer i hovedmenyen.

Vi anbefaler at du bruker talesyntese sammen med leselista når du er på Internett. Det er så mye informasjon som kommer på én gang, at både tale og punktskrift bør brukes for å kunne arbeide mest mulig effektivt. Talen vil blant annet gi informasjon om hvor mange lenker, overskrifter og rammer det er på ei nettside idet sida er lastet inn på PC-en. Denne informasjonen kommer ikke på leselista. Slik informasjon er viktig for at du skal få inntrykk av hvor omfattende og komplisert sida er. Ei side med mange lenker er som oftest mer komplisert å orientere seg på enn ei side med få lenker.

For å bli godt kjent med ei nettside, er en god metode å lese den fra start til slutt. Dette tar tid. Derfor trengs det mye trening i å bruke hurtigtastene og ikke minst, skjønne når det er rasjonelt å bruke de ulike hurtigtastene. For å surfe på Internett må du kunne noen hurtigtaster i både skjermleserprogrammet og i nettleserprogrammet.

Aktuelle nettlesere

Når en skal surfe på Internett, må en som kjent bruke et nettleserprogram. Nettleserprogrammet sin oppgave er å lese og oversetter innholdet (html-kode) fra en nettside slik at det vises riktig visuelt på skjermen til datamaskina. Vi anbefaler at nettleseren som brukes er oppdatert og starter med en ønsket nettside.

En nettside har forskjellig innhold (elementer) som tekst, overskrifter, lenker, bilder, grafikker, skjema osv. Hele nettsiden fra nettleserprogrammet leses inn i skjermleserprogrammet slik at du kan navigere i innholdet med ulike kommandoer. Du kan dermed flytte fokus til ønsket element og lese innholdet på leselista og bruke av talesyntesen.

Ved hjelp av skjermleserprogrammet kan du forflytte deg rundt i nettsiden. Du kan bruke spesifikke kommandoer fra skjermleserprogrammet, piltaster, tabulator og navigere med les framover og les bakover tastene på leselista. Ved bruk av kommandoer fra skjermleserprogrammet flytter du deg direkte rundt i nettsidens innhold på elementene. Du kan du flytte lesinga til tekst, overskrifter, lenker, objekter, grafikker, skjema, lister osv.

Microsoft Edge

Med Windows følger nettleseren Microsoft Edge som automatisk er satt til standard nettleser og er Microsoft sin anbefalte nettleser. Edge har en del nyttige funksjoner som Engasjerende leser (F9) som bl.a. kan lese opp en nettside. Edge leser mange filformater og er satt til standard visning for f.eks. PDF-dokumenter i Windows. Microsoft Edge fungerer godt med skjermleserprogrammer. Under Innstillinger og Språk kan det velges og legges til ønsket språk, bl.a. norsk nynorsk. Ved behov kan nettleseren kan lastes ned fra support sidene til Microsoft.

Oppstartside

Det er som regel praktisk og mest oversiktlig å ha en fast oppstartside når Edge starter. Du kan stille inn åpning av en bestemt side slik:

 • Åpne nettsiden du vil ha som oppstartside
 • Trykk F10 (eller Alt+f) for å gå til Meny-element
 • Trykk i to ganger til Innstillinger og velg med Enter
 • Trykk Tab for å gå til oversikten
 • Pil ned til du kommer til Ved oppstart og trykk Enter
 • Trykk Tab to ganger til du kommer til valget Åpne en ny fane
 • Bruk Pil ned til du kommer til Åpne en bestem side eller bestemte sider bekreft med Enter

Trykk Ctrl+w for å lukke fanen Innstillinger.

Favoritter

Sider du bruker ofte kan du legge i Favoritter. Slik gjør du:

 • Åpne sida du vil bokmerke
 • Trykk Ctrl+d
 • Trykk Enter om du er fornøyd med navnet som blir foreslått eller rediger det slik du vi ha det

For å finne tilbake til Favorittene dine gjør du:

 • Trykk Alt+f for filmenyen
 • Trykk o for Favoritter
 • Enter for å åpne oversikten
 • Bruk piltaster til du finner rett favoritt
 • Trykk Enter (om du bare har ett bokmerke på den bokstaven du trykker åpner den seg med en gang)

Hurtigtaster i Microsoft Edge

Bla i fanerCtrl+Tab
BokmerkebehandlingCtrl+Shift+o
Bokmerkerad på/avCtrl+Shift+b
FavoritterAlt+f, o eller F10, o
Forrige sideAlt+Pil venstre. (Gjelder sider en nettopp har vært inne på.)
Full skjerm (på/av)F11
Gå fra lenke til lenkeTab. Bla bakover Shift+Tab
Gå til adressefeltCtrl+l
Gå til toppen / bunn av en internettsideCtrl+Home / End
Legge til en favirittCtrl+d
MenyAlt+f eller F10
Neste sideAlt+Pil høyre. (Gjelder sider en nettopp har vært inne på.)
Ny faneCtrl+t
Nytt leservinduCtrl+n
LoggCtrl+h
Lukk fanerCtrl+w
Søke etter tekstCtrl+f
Tilbake til startsidenAlt+Home

Med tastekombinasjonen Ctrl+Shift+o kan du administrere Favorittene i et eget vindu. Med Ctrl+h kan du administrere Logg.

Google Chrome

Google Chrome er gratis nettleser fra Google som er tilgjengelig på www.google.com/chrome/
Nettleseren fungerer godt sammen med skjermleserprogram.

Oppstartsside

Dersom du ikke har lagt inn oppstartside, vil Chrome starte med fokus i adressefeltet/søkefeltet. Du kan stille inn åpning av en bestemt side slik:

 • Åpne nettsiden du vil ha som oppstartside
 • Trykk F10 (eller Alt) for å gå til Chrome knapp-meny, Tilpass og kontroller Google Chrome
 • Trykk Enter og i to ganger til Innstillinger og velg med Enter
 • Trykk Tab til du kommer til Ved oppstart og trykk Enter
 • Velg Bruk nåværende sider bekreft med Enter
 • Trykk Ctrl+w for å lukke fanen Innstillinger

Bokmerker

Sider du bruker ofte kan du legge i Bokmerkelista. Slik gjør du:

 • Åpne sida du vil bokmerke
 • Trykk Ctrl+d
 • Trykk Enter om du er fornøyd med navnet som blir foreslått eller rediger det slik du vi ha det

For å finne tilbake til bokmerkene dine gjør du:

 • Trykk Alt+f for filmenyen
 • Trykk b for Bokmerker
 • Bruk piltaster til du finner rett bokmerke eller første bokstav i det bokmerket du vil åpne
 • Trykk Enter (om du bare har ett bokmerke på den bokstaven du trykker åpner den seg med en gang)

Hurtigtaster i Google Chrome

Bla i fanerCtrl+Tab
BokmerkerAlt+f, b
BokmerkebehandlingCtrl+Shift+o
Bokmerkerad på/avCtrl+Shift+b
Forrige sideAlt+Pil venstre. (Gjelder sider en nettopp har vært inne på.)
Full skjerm (på/av)F11
Gå fra lenke til lenkeTab eventuelt Shift+Tab
Gå til adressefeltCtrl+l
Gå til toppen / bunn av en internettsideCtrl+Home / End
Legge til et bokmerkeCtrl+d
MenyAlt+f
Neste sideAlt+Pil høyre. (Gjelder sider en nettopp har vært inne på.)
Ny faneCtrl+t
Nytt leservinduCtrl+n
LoggCtrl+h
Lukk fanerCtrl+w
Søke etter tekstCtrl+f
Tilbake til startsidenAlt+Home

Side 24 av 67