Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Matematikk på leselist

Statped har utarbeidet to veiledere i PDF format for lærere til elever som bruker punktskrift i matematikk. Veilederene gir en grunnleggende innføring i hvordan en kan bruke PC med skjermleserprogram og leselist i matematikk faget.

I PDF veiledningene finnes det informasjon om:

  • Oppsettsregler for matematikk notasjon, mellomromsregler og lineært oppsett
  • Metodikk, som regning med de fire regneartene, ligninger og funksjoner
  • Bruk av hjelpemidler som Excel og kalkulatorer
  • Liste over matematiske tegn og hvordan de kan skrives fra tastaturet

Veilederne er 10 til 12 år gamle slik at all informasjon om programvare på PC-er er noe utdatert. Det jobbes nå med å lage en ny veileder på Statped.no som vil være tilpasset fagfornyelsen.

PDF veileder 5. - 7. trinn

Her gjennomgås både metodikk som er egnet for å løse
matematikkoppgaver på PC, og praktiske råd om hvordan arbeidet kan organiseres. Mer informasjon om veilederen finner du på lenka under:

PDF veileder 8. - 13. trinn

Her dekkes matematikkpensumet i ungdomsskolen og den obligatoriske delen av matematikkpensumet i videregående skole. Mer informasjon om veilederen finner du på lenka under:

Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet

En veiledning til matematikkbok i punktskrift og korte forelesninger med råd og forslag til aktiviteter. Mange aktiviteter vil være nyttige også for seende elever i klassen. Lenke: Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet | statped.no

Side 34 av 67