Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Dele mapper i OneDrive

Dersom eleven har en mappestruktur for hvert fag, kan han bestemme hvem som skal få tilgang til den enkelte fagmappa. Den som får tilgang, kan gå inn for å lese og redigere en oppgave eller en tekst eleven har lagret. Læreren kan også legge inn filer i fagmappa, slik at eleven kan finne aktuelt lærestoff på en enkel måte. Dette er en effektiv og enkle måte å dele dokumenter mellom elev - lærer, og kan i mange tilfeller erstatte bruk av komplekse læringsplattformer.

Eleven kan dele ei mappe slik

  1. Åpne Utforsker (Win+e).
  2. Finn aktuell mappe i OneDrive (Shift+Tab og piltast til OneDrive, Enter).
  3. Når riktig mappe er funnet trykk Shift+F10
  4. Velg Del i menyen som åpner seg
  5. Da kommer eleven inn i dialogboksen Send kobling, som er beskrevet tidligere i framgangsmåten blir som i punkt 6 – 9 over

Med denne metoden er det eleven som bestemmer hvem som får tilgang til hver enkelt mappe. Eleven kan også fjerne tilgangen.

Side 15 av 67