Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Outlook

Microsoft Outlook er en del av Microsoft 365 og er et stort og avansert e-postprogram med tilleggsfunksjoner som for eksempel kalender med avtaler og påminnelser. Programmet kan styres ved hjelp av hurtigtaster.

Tilpasning av Microsoft Outlook

Skjermbildet i Microsoft Outlook bør forenkles for at leselistbrukeren skal kunne arbeide mest mulig effektivt. Når programmet startes, bør Innboks vises som standard. Andre mapper bør være tatt bort fra skjermbildet. Dette gir et mer oversiktlig og ryddig skjermbilde å finne fram i. Dersom en ønsker å bruke andre mapper enn Innboks, kan disse lett nås med hurtigtasten Ctrl+y.

Direkte oppstart i Innboks

 • Alt+f (for å åpne Fil-menyen)
 • r for Alternativer
 • a for Avansert
 • Trykk Tab (fire ganger eller Alt+j) til du kommer til knappen Bla gjennom... ("Start Outlook i denne mappen". Her er oftest Innboks valgt som standard. Hvis ikke, trykker du på Bla gjennom... og velger Innboks i mappelista som dukker opp.)
 • Enter
 • Pil ned til OK-knappen. (Tab kan også brukes, men gir vesentlig flere tastetrykk.)
 • Enter

Forenkling av programvinduet

Programvinduet kan gjøres noe mer oversiktlig ved å ta bort enkelte elementer. Dette kan gjøres ved å velge Komprimert visning i båndmenyen. Gjør slik:

 • Alt+n(Visning)
 • Pil ned til Endre visning
 • Enter (Tastekombinasjonen Alt+n c v åpner Endre visning direkte.)
 • Velg Komprimert
 • Enter

Båndmenyen kan skjules eller hentes fram etter behov. Dette gjøres med kommandoen Ctrl+F1.

Skrive og sende en e-post

Når du står i Innboksen, gjør du følgende:

 • Ctrl+n for ny e-post. Markøren står i til-feltet
 • I Til-feltet skriver du e-postadressen til den som skal ha e-posten
 • Trykk Tab to ganger til du kommer til Emnefeltet (dersom ingen skal ha kopi)
 • I Emnefeltet skriver du tittelen på e-posten
 • Trykk Tab og du kommer til tekstfeltet hvor innholdet i e-posten skal skrives
 • Alt+s eller Ctrl+Enter for å sende e-posten

For e-postmottakere du bruker ofte er det greit å legge inn navn og e-postadresse i adresseboka. Da er det nok å skrive navnet til mottakeren i Til-feltet. Da slipper eleven å huske alle e-postadressene.

Legg ved fil

Når du skriver en e-post, kan du legge ved en fil på denne måten:

 • Alt eller F10
 • W eller Pil høyre for Sett inn
 • Pil ned for Legg ved fil
 • Enter (åpner en dialogboks der du kan velge fila som skal legges ved)
 • Skriv inn filnavn eller velg fil fra fillista
 • Enter

Åpne eller lagre vedlegg

Dersom du vil åpne eller lagre et vedlegg i en e-postmelding, må du først markere vedlegget. Noen skjermleserprogram har egen hurtigtast for dette. Uavhengig av skjermleser kan du gjøre slik når du har åpnet meldingen:

 • Shift+Tab (til du kommer til Melding)
 • Pil høyre
 • Programtasten (tilsvarer høyre musetast)
 • Pil ned (velg Åpne eller Lagre som, alt etter hva du vil gjøre med vedlegget)

Noen nyttige hurtigtaster

AdressebokCtrl+Shift+b
HjelpF1
Gå til mappelistaCtrl+y
Gå ut av dialogboksEsc
Ny meldingCtrl+n
Send meldingAlt+s
Svar til avsenderCtrl+r
Svar alleCtrl+Shift+r
VideresendCtrl+b

Side 13 av 67